Kleinspitz
FIN MVA Pienenpolun Lady Anitha synt. 5.2.2004 – 1.3.2012