Kleinspitz
FI MVA Pienenpolun Lady Bandora synt. 25.3.2008